bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ochrona Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych
Na podstawie art. 37 ust. 1 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 04.05.2016), powołano w Kujawsko-Pomorskim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 38, 7-100 Toruń (K-PFPK Sp. z o.o.) - Inspektora Ochrony Danych.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w K-PFPK Sp. z o.o.

Tomasz Borejko
• e-mail: iod@kpfpk.pl
• listownie na adres: Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 38, 87-100 ToruńOpublikował: Sylwia Rygielska-Lewandowska
Publikacja dnia: 29.11.2019
Podpisał: Sylwia Rygielska-Lewandowska
Dokument z dnia: 25.06.2018
Dokument oglądany razy: 1 405