bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Majątek

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 974 000,00 PLN.
Na podstawie § 22 Aktu Założycielskiego K-PFPK sp. z o.o., zysk Spółki nie podlega podziałowi pomiędzy Wspólników, lecz jest przeznaczony na realizację jej celu.
Majątek Spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. – stan na 31.12.2018 roku
Aktywa trwałe:
Wartości niematerialne i prawne – 2.460,00 zł
Rzeczowe aktywa trwałe – 10.164,73 zł
Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: 864.291,46 zł
Zysk (strata) netto: 59.813,17 zł

Informacje o wynikach finansowych Spółki w poszczególnych latach:

Rok Zysk netto (zł) Strata netto (zł)
2010 ------------------
25.402,43
2011 48.856,21 ------------------
2012 4.109,17 ------------------
2013 125.840,52
------------------
2014 52.479,58 ------------------
2015 12.549,38 ------------------
2016 ------------------ 29.373,36
2017 51.574,47 ------------------
2018 59.813,17 ------------------

Strata z roku 2010 i 2016 wynikająca z rachunku zysków i strat oraz bilansu została pokryta z kapitału rezerwowego wypracowanego w latach poprzednich.
Zyski netto wynikające z rachunku zysków i strat oraz bilansu w latach 2011-2015 oraz 2017 przeznaczono na kapitał zapasowy.Opublikował: Sylwia Rygielska-Lewandowska
Publikacja dnia: 19.08.2019
Podpisał: Sylwia Rygielska-Lewandowska
Dokument z dnia: 03.04.2014
Dokument oglądany razy: 2 641