bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Strona informacyjna na temat zasad uzyskiwania dostępu do informacji publicznych (nie publikowanych w BIP).

Na mocy ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2058 z późn. zm.) każdemu przysługuje prawo (z pewnymi ograniczeniami - art.5.) dostępu do informacji publicznej.

Ustawa zobowiązuje do zamieszczania określonego katalogu informacji publicznej w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Dostęp do informacji jest także realizowany z pomocą: wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej, pochodzących z powszechnego wyboru, wyłożenie lub wywieszenie informacji w powszechnie dostępnym miejscu lub - opcjonalnie - poprzez terminale informacyjne udostępniania na wniosek zainteresowanego - dla informacji publicznej, która nie jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej (art.10.ust.1.).Opublikował: Sylwia Rygielska-Lewandowska
Publikacja dnia: 03.04.2019
Podpisał: -- --
Dokument z dnia: 16.09.2010
Dokument oglądany razy: 3 901