bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dostęp do informacji

Strona informacyjna na temat zasad uzyskiwania dostępu do informacji publicznych (nie publikowanych w BIP).

Na mocy ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 z późn. zm.) każdemu przysługuje prawo (z pewnymi ograniczeniami – art. 5 ustawy) dostępu do informacji publicznej.

Ustawa zobowiązuje do zamieszczania określonego katalogu informacji publicznej w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Dostęp do informacji jest także realizowany z pomocą: wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej, pochodzących z powszechnego wyboru, wyłożenie lub wywieszenie informacji w powszechnie dostępnym miejscu lub – opcjonalnie – poprzez terminale informacyjne udostępniania na wniosek zainteresowanego – dla informacji publicznej, która nie jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 10 ust. 1).

Dostęp do pozostałych informacji publicznych:

Informacje publiczne nie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nieudostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej dot. K-PFPK sp. z o.o. w Toruniu należy kierować na adres:

Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 38,
87-100 Toruń;
drogą mailową, na adres: kpfpk@kpfpk.pl
lub złożyć bezpośrednio w siedzibie Funduszu.Opublikował: Sylwia Rygielska-Lewandowska
Publikacja dnia: 27.08.2018
Podpisał: Sylwia Rygielska-Lewandowska
Dokument z dnia: 27.08.2018
Dokument oglądany razy: 1 344